Serveis de Consultoria

La nostra experiència en sectors tan dinàmics i complexos com els de producció y difusió audiovisual, organització de grans esdeveniments o promoció d'Institucions i empreses singulars, ens permet oferir als nostres clients una col·laboració integral, assessorant-los des de les fases inicials d'identificació de l'estratègia, fins a la preparació i direcció dels plans i projectes executius finals.

Des de Clark Tecnología y Soluciones, S.L. realitzem els següents serveis:

  • Anàlisi i diagnòstic dels productes existents en el mercat.
  • Identificació de les necessitats del client i la viabilitat dels diferents escenaris.
  • Plans Estratègics, operacionals i tecnològics.
  • Direcció i supervisió dels plans anteriors i els projectes executius associats.
  • L'Abast de la nostra col·laboració arriba des de la definició de les estratègies, models de gestió, d'organització i operatius fins a la preparació de mapes de flux de procés i plans d'implantació de procediments i sistemes tecnològics.